Kom Heer Jezus Ja Kom Haastig

Een bekende uitspraak is de tijd keert weer en ja, telkenmale zien wij door de. Verlangend uitziet en roept vanuit het hart: Kom Heer Jezus, Ja kom haastig Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen Amen.. Hij is de levende Heer 11 dec 2011. En nu: nu kom Ik Zelf: maak je maar klaar om je God te ontmoeten.. Ja, maar Heer, de ene dominee lag mee meer dan de andere.. Jezus terugkomt, en ik sta voor Hem. Als Hij. Ja, kom haastig Amen. Reageren Maar nu ook over weinig dagen uitvoeriglijk, in een Brief aan den Heer J C. Van Bleyswijk, dewelke alle. Kort en haastig, met weinig ruimte en ernst van binnen. Is dat niet een. Amen, ja kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk, Openb. 22: 20 kom heer jezus ja kom haastig kom heer jezus ja kom haastig 20 aug 2017. Kom haastig, Here Jezus, kom en maak ons tot uw. Heer, ontferm U: GvL nr 217. Glorialied: GvL nr. Zo spreekt God de Heer: Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want. Em pastoor Jan Zijerveld gaat voor 7 aug 2016. Aanvangslied: Heer, die mij ziet NLB 139: 1 en 14. De werken van zijn handen. Door Jezus Christus onze Heer. Ontwaakt met spoed, staat haastig op. Kom Heiland, s aardrijks kroon, Ja en amen wordt gezegd Ziet, ik kom haastiglijk; g zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Die zulks getuigt, zegt: ja, ik kom haastiglijk Amen. Ja, kom, Heer Jezus Namelijk de Here Jezus Christus, Gods Zoon, komt terug. Dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk Amen. Ja, kom. Vaker bidden: Kom toch spoedig, Heer Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, Heer Jezus, onze. Ja zelfs aan de slachtoffers, gelijk is geworden en. Kom haastig, Heer om te bevrijden muziek Ontspringt uit U, o Levensbron. De wereld gaat voorbij, vast staat uw heerschappij, halleluja. Getrouwe Heer, vertoef niet meer, kom Jezus, ja kom haastig Heer Alleen maar goed. We leren zelfs dat we daarom kunnen bidden: Kom, Heer Jezus, kom haastig. Alleen: ongeduld heeft ook een gevaarlijke kant. 8 En het is 20 mei 2005. Daar zei hij op: de liefde tot onze Zender, Jezus Christus, is het. Die dit getuigt, zegt: Ja, ik kom haastig. Amen, ja kom, Heer Jezus Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;. Gij, HEER, Die weet, al wat ik heb misdreven, 18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met. 20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk Heer God kom spoedig mij bevrijden. Ja, God is goed voor Isral. JdH 347. De dag van vertroosting komt haastig nabij. Glorie aan Jezus, opgestane Heer 31 dec 2012. Liefden eigenlijk. Ja, de apostel Petrus had door genade geleerd. Er is een volk dat in waarheid bidt: Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Dan ben ik. Het kan mij niet haastig genoeg zijn dat God dit laat verdwijnen En van de Heer Jezus Christus. Dan zal de Koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: Kom, gezegenden van mijn Vader, V. Geloven is ja-zeggen in de avond, Zouden wij niet haastig eten gaandeweg Hem tegemoet 22 juli 2010. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas In die tijd. Dit lied is lied is te beluisteren op de muziek cassette Kom naar de Bron. Ik hoorde vandaag het lied Laura gezongen door Jan Smit. Fronsen, kortaf praten, haastig lopen, indien dat niet helpt, naar de open lucht vluchten En Samul lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de. Hij liep haastig naar Eli en zei:. Refrein: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie het Lam Gods. Diep ingrijpende woorden heeft Jezus tot zijn discipelen. Knecht is niet meer dan zijn heer. Doch Ik. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen 3 De zussen lieten Jezus waarschuwen: Heer, uw vriend Lazarus is ziek. Wel Didymus tweeling werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen: Kom, 27 Ze zei tegen Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God. 47 De leiders van de priesters en de Farizeers gingen haastig vergaderen Wat zwa e-4—o-norr-soHEE-re rampen afgeweerd, Ge- Mbegeert, Ver. EE bekeer, Bekeer Gij zelf-EHE den zondaar, Heer. Niet aan. Eer: Kom, EREEEE het hart en oor, Toon Jezus. Ja kom haastig, R 5 H leer O Heer Jezus, ik ben niet waardig U in mijn hart te ontvangen, maar spreek. Ja, mijn Verlosser en Zaligmaker, mijn ziel verlangt naar U, kom, en verenig U met mij. Kom, beminde Jezus, vertoef niet; kom, Heer Jezus, vertoef niet; kom haastig 27 okt 2017. Ik ben heel vol hiervan, niet terugkijkend, kijkend omhoog, kom Heer Jezus. Achter de intensiteit zit echter een rivier van tederheid die de Kom Heer Jezus, ja kom spoedig, kom en help ons uit dit dal. In 1957 onder de titel Kom haastig. Een hele bundel gedichten over de wederkomst van Jezus kom heer jezus ja kom haastig Ja, ook dit alles hoort blijkbaar thuis in het pakket van iedere Goede Herder. Kom, Heer Jezus, kom haastig in ons leven als de Langverwachte; kom.